ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN.NL

ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. De onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB is wettelijk verankerd in de Wet Milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De StAB brengt op verzoek deskundigenberichten uit. Op deze wijze beschikt de bestuursrechter over deskundige en onpartijdige informatie ter beoordeling van het aan hem voorgelegde geschil, hetgeen bijdraagt aan een consistente en efficiënte rechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de belangrijkste opdrachtgever van de StAB. De sectoren Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbanken doen eveneens een beroep op de deskundigheid van de StAB.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod